کارنامه نهایی آزمون 8 کلیه گرایشها در سایت قرار گرفت.

کنکور ارشد یک هفته به تعویق افتاد...

اعلام اشکالات آزمون و یا عدم مشاهده کارنامه فقط و فقط به صورت ایمیل و از طریق karname.info @ gmail.com

  • به ایمیل های بدون نام، شماره داوطلبی، محل آزمون و شماره همراه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • مهلت ارسال ایمیل: تا پایان روز دوشنبه پس از هر آزمون
  • رسیدگی و پاسخ به ایمیل ها: شنبه تا دوشنبه پس از هر آزمون

ارتباط ما با شما:

karname.info @ gmail.com

توجه : رمز عبور شماره موبایل بدون رقم صفر اول است.
توجه : کاربرانی که شماره موبایل ندارند ، در قسمت رمز عبور عدد 99 را وارد نمایند.

اعلام نتایج آزمون

  شماره داوطلبی :
  رمز عبور :
کد امنیتی :
تغییر رمز عبور